Đặt cho con trai họ Nguyễn một cái tên đẹp và may mắn tốt là điều không dễ dàng chút nào. Mỗi cái tên chứa đựng tình cảm thiêng liêng của cha mẹ và hy vọng về một tương lai tươi sáng cho con. Người ta đã không ngừng nghiên cứu về việc đặt tên, tổng hợp từ lịch sử, văn hóa, xã hội, tâm lý, triết học, phong thủy và phong tục để đúc kết những nguyên tắc đặt tên phù hợp nhất, mang lại điều tốt đẹp nhất cho vận mệnh của con người.

Nội Dung Bài Viết

Ngũ hành liên quan thế nào khi đặt tên cho con

Theo quan niệm của Á châu từ xa xưa, vạn vật trong vũ trụ được cấu thành từ 5 nguyên tố ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Ngũ hành tương tác và liên quan đến vạn vật, và dĩ nhiên, cũng ảnh hưởng đến việc đặt tên cho con.

Bí quyết đặt tên con trai họ Nguyễn vừa đẹp vừa may mắn

Họ Nguyễn là dòng họ lớn nhất ở Việt Nam với trên 40% dân số mang họ này. Vì thế, việc đặt tên sao cho đẹp, hay, độc đáo và gìn giữ truyền thống vẻ vang của dòng tộc trở nên không dễ dàng. Dưới đây là một số gợi ý tên đẹp, mang ý nghĩa may mắn cho con trai họ Nguyễn:

Đặt tên con trai họ Nguyễn An, Nguyễn Anh

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn An Gia Nguyễn Anh Bằng Kiều
Nguyễn An Huy Nguyễn Anh Tuấn Tài
Nguyễn An Bình Nguyễn Anh Gia Kiệt
Nguyễn An Phước Nguyễn Anh Bảo Tuấn
Nguyễn An Thành Nguyễn Anh Hoàng Bảo
Nguyễn Anh Quân Nguyễn Anh Bảo Khoa
Nguyễn Anh Duy Nguyễn Anh Gia Khang
Nguyễn Anh Bảo Khôi

Đặt tên con trai họ Nguyễn Bá, Nguyễn Bảo, Nguyễn Bạch, Nguyễn Bình

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Bá Toàn Nguyễn Bá Duy
Nguyễn Bá Phước Nguyễn Bảo Duy
Nguyễn Bá An Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bá Trường Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bá Khánh Nguyễn Bảo Khoa
Nguyễn Bá Khôi Nguyễn Anh Gia Khang
Nguyễn Bá Hòa Nguyễn Bảo Khôi

Đặt tên con trai họ Nguyễn Chí, Nguyễn Cát, Nguyễn Công

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Chí Trường Nguyễn Chí Gia Thành
Nguyễn Chí Thành Nguyễn Chí Công Minh
Nguyễn Cát Hưng Nguyễn Công Thành Bình
Nguyễn Cát Hoàng Nguyễn Công Bảo Toàn

Đặt tên bé trai họ Nguyễn Duy

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Duy Anh Nguyễn Duy Bách Toàn
Nguyễn Duy Khánh Nguyễn Duy Hoà An
Nguyễn Duy Hoàng Nguyễn Duy Nam Cường
Nguyễn Duy Khoa Nguyễn Duy Khôi
Nguyễn Duy Khương Nguyễn Duy Lâm
Nguyễn Duy Lâm Nguyễn Duy Bảo

Đặt tên cho con trai họ Nguyễn Đăng, Nguyễn Đức, …

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Đức Phú Nguyễn Đức Hoàng
Nguyễn Đức Hiếu Nguyễn Đức Trung
Nguyễn Đức Phúc Nguyễn Đức Toàn
Nguyễn Đức Hoàng Nguyễn Đức Trọng
Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đăng Anh
Nguyễn Đình Nguyên Nguyễn Đăng Duy

Đặt tên cho con trai họ Nguyễn Gia, Nguyễn Hà, Nguyễn Hải, Nguyễn Hoài

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Gia Bảo Nguyễn Gia Hoàng
Nguyễn Gia Toàn Nguyễn Gia Cường
Nguyễn Gia Hưng Nguyễn Gia Tùng
Nguyễn Gia Bách Nguyễn Gia Khang
Nguyễn Gia Khánh Nguyễn Gia Khôi
Nguyễn Hà An Nguyễn Hà Tâm
Nguyễn Hải Anh Nguyễn Hải An
Nguyễn Gia Thịnh Nguyễn Hải Minh

Đặt tên bé trai họ Nguyễn Khắc, Nguyễn Khải, Nguyễn Khánh, Nguyễn Kim

Tên 3 chữ bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Khánh Duy Nguyễn Khải Uy Hoàng
Nguyễn Khánh Nam Nguyễn Kim Văn Toàn
Nguyễn Khánh Đăng Nguyễn Kim Anh Huy
Nguyễn Khánh Nguyên Nguyễn Khánh Toàn An
Nguyễn Khánh Huy Nguyễn Khắc Trường Vĩnh
Nguyễn Khánh Hưng Nguyễn Kim Nguyên Vỹ
Nguyễn Khánh Phương Nguyễn Khôi Bảo Minh

Đặt tên con trai họ Nguyễn Mạnh, Nguyễn Minh

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Minh Hải Nguyễn Minh Gia Phúc
Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Minh Toàn Tâm
Nguyễn Minh Hoàng Nguyễn Minh Ngọc Phương
Nguyễn Minh Huy Nguyễn Minh Tân Trường
Nguyễn Minh Huyền Nguyễn Minh Nhật Cường
Nguyễn Lê Minh Nguyễn Minh Quang Đại
Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Minh Gia Kiên
Nguyễn Minh Hưng Nguyễn Minh Bảo Hoàng
Nguyễn Mạnh Dũng Nguyễn Minh Thiên Trường
Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Minh Phong Hoà
Nguyễn Minh Khải Nguyễn Minh Hoàng Sang
Nguyễn Mạnh Quân Nguyễn Minh Phú Cường
Nguyễn Minh Khang Nguyễn Minh Sơn Kiên
Nguyễn Minh Trung Hiếu

Đặt tên cho con trai họ Nguyễn Đức, …

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Đức Phú Nguyễn Đức Hoàng
Nguyễn Đức Hiếu Nguyễn Đức Trung
Nguyễn Đức Phúc Nguyễn Đức Toàn
Nguyễn Đức Hoàng Nguyễn Đức Trọng
Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đăng Anh
Nguyễn Đình Nguyên Nguyễn Đăng Duy

Đặt tên cho con trai họ Nguyễn Gia, Nguyễn Hà, Nguyễn Hải, Nguyễn Hoài

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Gia Bảo Nguyễn Gia Hoàng
Nguyễn Gia Toàn Nguyễn Gia Cường
Nguyễn Gia Hưng Nguyễn Gia Tùng
Nguyễn Gia Bách Nguyễn Gia Khang
Nguyễn Gia Khánh Nguyễn Gia Khôi
Nguyễn Hà An Nguyễn Hà Tâm
Nguyễn Hải Anh Nguyễn Hải An
Nguyễn Gia Thịnh Nguyễn Hải Minh

Đặt tên bé trai họ Nguyễn Khắc, Nguyễn Khải, Nguyễn Khánh, Nguyễn Kim

Tên 3 chữ bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Khánh Duy Nguyễn Khải Uy Hoàng
Nguyễn Khánh Nam Nguyễn Kim Văn Toàn
Nguyễn Khánh Đăng Nguyễn Kim Anh Huy
Nguyễn Khánh Nguyên Nguyễn Khánh Toàn An
Nguyễn Khánh Huy Nguyễn Khắc Trường Vĩnh
Nguyễn Khánh Hưng Nguyễn Kim Nguyên Vỹ
Nguyễn Khánh Phương Nguyễn Khôi Bảo Minh

Đặt tên con trai họ Nguyễn Mạnh, Nguyễn Minh

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Minh Hải Nguyễn Minh Gia Phúc
Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Minh Toàn Tâm
Nguyễn Minh Hoàng Nguyễn Minh Ngọc Phương
Nguyễn Minh Huy Nguyễn Minh Tân Trường
Nguyễn Minh Huyền Nguyễn Minh Nhật Cường
Nguyễn Lê Minh Nguyễn Minh Quang Đại
Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Minh Gia Kiên
Nguyễn Minh Hưng Nguyễn Minh Bảo Hoàng
Nguyễn Mạnh Dũng Nguyễn Minh Thiên Trường
Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Minh Phong Hoà
Nguyễn Minh Khải Nguyễn Minh Hoàng Sang
Nguyễn Mạnh Quân Nguyễn Minh Phú Cường
Nguyễn Minh Khang Nguyễn Minh Sơn Kiên

Đặt tên cho con trai họ Nguyễn Đức, …

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Đức Phú Nguyễn Đức Hoàng
Nguyễn Đức Hiếu Nguyễn Đức Trung
Nguyễn Đức Phúc Nguyễn Đức Toàn
Nguyễn Đức Hoàng Nguyễn Đức Trọng
Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đăng Anh
Nguyễn Đình Nguyên Nguyễn Đăng Duy

Đặt tên cho con trai họ Nguyễn Gia, Nguyễn Hà, Nguyễn Hải, Nguyễn Hoài

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Gia Bảo Nguyễn Gia Hoàng
Nguyễn Gia Toàn Nguyễn Gia Cường
Nguyễn Gia Hưng Nguyễn Gia Tùng
Nguyễn Gia Bách Nguyễn Gia Khang
Nguyễn Gia Khánh Nguyễn Gia Khôi
Nguyễn Hà An Nguyễn Hà Tâm
Nguyễn Hải Anh Nguyễn Hải An
Nguyễn Gia Thịnh Nguyễn Hải Minh

Đặt tên bé trai họ Nguyễn Khắc, Nguyễn Khải, Nguyễn Khánh, Nguyễn Kim

Tên 3 chữ bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Khánh Duy Nguyễn Khải Uy Hoàng
Nguyễn Khánh Nam Nguyễn Kim Văn Toàn
Nguyễn Khánh Đăng Nguyễn Kim Anh Huy
Nguyễn Khánh Nguyên Nguyễn Khánh Toàn An
Nguyễn Khánh Huy Nguyễn Khắc Trường Vĩnh
Nguyễn Khánh Hưng Nguyễn Kim Nguyên Vỹ
Nguyễn Khánh Phương Nguyễn Khôi Bảo Minh

Đặt tên con trai họ Nguyễn Mạnh, Nguyễn Minh

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Minh Hải Nguyễn Minh Gia Phúc
Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Minh Toàn Tâm
Nguyễn Minh Hoàng Nguyễn Minh Ngọc Phương
Nguyễn Minh Huy Nguyễn Minh Tân Trường
Nguyễn Minh Huyền Nguyễn Minh Nhật Cường
Nguyễn Lê Minh Nguyễn Minh Quang Đại
Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Minh Gia Kiên
Nguyễn Minh Hưng Nguyễn Minh Bảo Hoàng
Nguyễn Mạnh Dũng Nguyễn Minh Thiên Trường
Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Minh Phong Hoà
Nguyễn Minh Khải Nguyễn Minh Hoàng Sang
Nguyễn Mạnh Quân Nguyễn Minh Phú Cường
Nguyễn Minh Khang Nguyễn Minh Sơn Kiên

Đặt tên cho con trai họ Nguyễn Phi, Nguyễn Phúc, Nguyễn Phương

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Phi Hùng Nguyễn Phúc Huy
Nguyễn Phúc Long Nguyễn Phi Long
Nguyễn Phúc Hưng Nguyễn Phúc Khang
Nguyễn Phúc Khang Nguyễn Phúc Thành
Nguyễn Phúc Hòa Nguyễn Phúc Lâm
Nguyễn Phúc An Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Phúc Minh Nguyễn Phúc Hoàng
Nguyễn Phúc Lưu Nguyễn Phúc Anh

Đặt tên con trai họ Nguyễn Quang, Nguyễn Quốc

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Quang Anh Nguyễn Quang Quốc Thái
Nguyễn Quang Nhật Nguyễn Quốc Anh Toàn
Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Quang Anh Huy
Nguyễn Quang Bảo Nguyễn Quốc Thiên Bình
Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Quốc Anh Đạt
Nguyễn Quốc Hưng Nguyễn Quốc Thịnh Bình
Nguyễn Quang Đạt Nguyễn Quang Khải Hoàng
Nguyễn Quang Vinh Nguyễn Quốc Bảo Khánh

Đặt tên cho con trai họ Nguyễn Thái, Nguyễn Thanh, Nguyễn Thành

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Thái Bảo Nguyễn Thái Bảo Duy
Nguyễn Thái Bình Nguyễn Thái An Gia
Nguyễn Sơn Lâm Nguyễn Thanh Hải Minh
Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Thái Hòa Nguyễn Thái Anh Hoàng
Nguyễn Thành Long Nguyễn Thanh Phong Đại
Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Thanh Phương Toàn
Nguyễn Thành Luân Nguyễn Thanh Sơn Hoàng
Nguyễn Thành An Nguyễn Thành Trung Nhân
Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Thanh Tú Minh
Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thanh Hoàng Tùng
Nguyễn Thanh Minh Nguyễn Thanh Tuyền Bảo
Nguyễn Thành Công

Đặt tên con trai họ Nguyễn Thế, Nguyễn Thiên, Nguyễn Thiện

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Thế Anh Nguyễn Thế Bảo
Nguyễn Thế Phong Nguyễn Thế Vinh
Nguyễn Thiên An Nguyễn Thiên Minh
Nguyễn Thiện Minh Nguyễn Thiên Vũ
Nguyễn Thiên Vũ Nguyễn Thiên Ân
Nguyễn Thiên Ân Nguyễn Thiên Bảo
Nguyễn Thiên Bảo Nguyễn Thiên Bình

Đặt tên con trai họ Nguyễn Thái, Nguyễn Thanh, Nguyễn Thành

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Thái Bảo Nguyễn Thái Bảo Duy
Nguyễn Thái Bình Nguyễn Thái An Gia
Nguyễn Sơn Lâm Nguyễn Thanh Hải Minh
Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Thái Hòa Nguyễn Thái Anh Hoàng
Nguyễn Thành Long Nguyễn Thanh Phong Đại
Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Thanh Phương Toàn
Nguyễn Thành Luân Nguyễn Thanh Sơn Hoàng
Nguyễn Thành An Nguyễn Thành Trung Nhân
Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Thanh Tú Minh
Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thanh Hoàng Tùng
Nguyễn Thanh Minh Nguyễn Thanh Tuyền Bảo
Nguyễn Thành Công

Đặt tên con trai họ Nguyễn Thế, Nguyễn Thiên, Nguyễn Thiện

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Thế Anh Nguyễn Thế Bảo
Nguyễn Thế Phong Nguyễn Thế Vinh
Nguyễn Thiên An Nguyễn Thiên Minh
Nguyễn Thiện Minh Nguyễn Thiên Vũ
Nguyễn Thiên Vũ Nguyễn Thiên Ân
Nguyễn Thiên Ân Nguyễn Thiên Bảo
Nguyễn Thiên Bảo Nguyễn Thiên Bình

Đặt tên con trai họ Nguyễn Thái, Nguyễn Thanh, Nguyễn Thành

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Thái Bảo Nguyễn Thái Bảo Duy
Nguyễn Thái Bình Nguyễn Thái An Gia
Nguyễn Sơn Lâm Nguyễn Thanh Hải Minh
Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Thái Hòa Nguyễn Thái Anh Hoàng
Nguyễn Thành Long Nguyễn Thanh Phong Đại
Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Thanh Phương Toàn
Nguyễn Thành Luân Nguyễn Thanh Sơn Hoàng
Nguyễn Thành An Nguyễn Thành Trung Nhân
Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Thanh Tú Minh
Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thanh Hoàng Tùng
Nguyễn Thanh Minh Nguyễn Thanh Tuyền Bảo
Nguyễn Thành Công

Đặt tên con trai họ Nguyễn Thái, Nguyễn Thanh, Nguyễn Thành

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Thái Bảo Nguyễn Thái Bảo Duy
Nguyễn Thái Bình Nguyễn Thái An Gia
Nguyễn Sơn Lâm Nguyễn Thanh Hải Minh
Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Thái Hòa Nguyễn Thái Anh Hoàng
Nguyễn Thành Long Nguyễn Thanh Phong Đại
Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Thanh Phương Toàn
Nguyễn Thành Luân Nguyễn Thanh Sơn Hoàng
Nguyễn Thành An Nguyễn Thành Trung Nhân
Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Thanh Tú Minh
Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thanh Hoàng Tùng
Nguyễn Thanh Minh Nguyễn Thanh Tuyền Bảo

Đặt tên con trai họ Nguyễn Thế, Nguyễn Thiên, Nguyễn Thiện

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Thế Anh Nguyễn Thế Bảo
Nguyễn Thế Phong Nguyễn Thế Vinh
Nguyễn Thiên An Nguyễn Thiên Minh
Nguyễn Thiện Minh Nguyễn Thiên Vũ
Nguyễn Thiên Vũ Nguyễn Thiên Ân
Nguyễn Thiên Ân Nguyễn Thiên Bảo
Nguyễn Thiên Bảo Nguyễn Thiên Bình

Đặt tên con trai họ Nguyễn Thái, Nguyễn Thanh, Nguyễn Thành

Tên 3 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn Tên 4 chữ hay cho bé trai họ Nguyễn
Nguyễn Thái Bảo Nguyễn Thái Bảo Duy
Nguyễn Thái Bình Nguyễn Thái An Gia
Nguyễn Sơn Lâm Nguyễn Thanh Hải Minh
Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Thái Hòa Nguyễn Thái Anh Hoàng
Nguyễn Thành Long Nguyễn Thanh Phong Đại
Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Thanh Phương Toàn
Nguyễn Thành Luân Nguyễn Thanh Sơn Hoàng
Nguyễn Thành An Nguyễn Thành Trung Nhân
Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Thanh Tú Minh
Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thanh Hoàng Tùng
Nguyễn Thanh Minh Nguyễn Thanh Tuyền Bảo
Nguyễn Thành Công

Với những gợi ý trên, hi vọng bạn đã tìm được cái tên đẹp và ý nghĩa cho con trai họ Nguyễn. Nhớ chọn tên hợp ngũ hành để mang lại may mắn cho con trai nhé! Xem thêm bài viết liên quan đến việc đặt tên con trai trên Chon.vn.

Rate this post